Chúng tôi sẽ thực hiện bảo trì định kì từ 11:00 đến 16:30 ngày 30 tháng 07 (GMT+8). Chỉ riêng trang Thể Thao 188BET sẽ tạm thời không truy cập được trong thời gian trên do quá trình nâng cấp dịch vụ. Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này. Để được hỗ trợ trong thời gian bảo trì, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH qua email help@188Service.com hoặc thông qua các kênh khác có tại trang Liên Hệ Chúng Tôi. Cảm ơn Quý Khách.Chúng tôi sẽ thực hiện bảo trì định kì từ 11:00 đến 15:00 ngày 30 tháng 07 (GMT+8). Trong thời gian trên, quý khách sẽ không thể truy cập được vào Trang 188BET do quá trình nâng cấp dịch vụ. Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này. Để được hỗ trợ trong thời gian bảo trì, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH qua email help@188Service.com hoặc thông qua các kênh khác có tại trang Liên Hệ Chúng Tôi. Cảm ơn Qúy Khách.