เบอร์โทรศัพท์ (เอเชีย)
หมายเลขแฟกซ์ (เอเชีย)
เบอร์โทรศัพท์ (ยุโรป)
หมายเลขแฟกซ์ (ยุโรป)
เบอร์โทรศัพท์ (บราซิล)
0800 591 3001